gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 

01

  วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบึงบา นำโดยผู้อำนวยการวรรณา  ภางาม ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งจัดพิธีที่โรงเรียนชุมชนบึงบาในวันเดียวกันด้วย

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

15

 

 

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.google.com/share/AF1QipN7uIUe3Se22ZzWdp9lRBFwSh2Bfgf-p__x8s_O6R3w6Uqc6kFPZAS39vao8SQ5fg?key=cWViQ0t5R1BVS2N3SDFPOTRKdGhFejcwd25nSzlR