ita1

gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

01

    วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบึงบา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาสองวัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม โดยมีการแห่เทียนพรรษา จากชุมชนไปยังวัดบึงบาประภาสะวัต นำคณะครูและนักเรียนเวียนเทียน และถวายปัจจัยแก่วัด

 

 

 

 

 

02

ขบวนแห่เทียนพรรษา

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

สมาชิกในชุมชนร่วมทำบุญกับโรงเรียน

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

ชมภาพกิจรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.google.com/share/AF1QipP3aZmyh5ov6eKeKdzNOcCwVHtV05sC4EpmUUvcqdmor5EBIBWL1VrslJiP92lgsg?key=Szd0dzcwOGRGMTh3b0k5UHo4amVYMFRKbkxsaXdR